Select Page

Documents

General terms and conditions of sales

General purchase terms and conditions

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

TAX ID PL837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
BDO 000006683

All proprietary copyrights restricted to Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina with registered seat in Skawina.