Select Page

System zarządzania jakością (ISO)

Polityka jakości

Podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jest produkowanie wyrobów z aluminium i jego stopów spełniających wymagania klientów.

Naszym klientom oferujemy:

 • walcówkę aluminiową oraz ze stopów aluminium, stosowaną do celów
  – konstrukcyjnych
  – produkcji kabli i przewodów energetycznych
  – hutnictwa stali
 • druty z aluminium i stopów aluminiowych o szerokiej gamie średnic i kształtów
 • aluminiowe przewody bateryjne oraz inne przewody giętkie dla przemysłu samochodowego
 • szeroką gamę przewodów elektroenergetycznych
 • rury aluminiowe i stopowe, druty płaskie, żyły kablowe klasy I
 • możliwość dostosowania oferowanych wyrobów do potrzeb klienta już na etapie materiału wyjściowego

Polityka Środowiskowa

Poszanowanie środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów firmy Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina determinujących bieżące funkcjonowanie naszej organizacji.

Zobowiązujemy się do jej realizowania na wszystkich etapach powstawania wyrobu poprzez:

 • efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mediami energetycznymi
 • prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki wodno-ściekowej
 • zmniejszenie ilości odpadów
 • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
 • edukację, szkolenia i motywowanie pracowników do realizacji celów środowiskowych i
 • zapewnienia ciągłego doskonalenia w tym obszarze

Polityka Bezpieczeństwa

Zarząd oraz każdy pracownik poprzez realizację zadań określonych dla wszystkich stanowisk, jest zobowiązany do:

 • spełniania wymagań Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
 • szukania i wdrażania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w celu doskonalenia wyrobów i systemu zarządzania jakością
 • rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klienta
 • utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015
 • utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007
 • przestrzegania przepisów prawnych i wymagań wynikających z decyzji administracyjnych, oraz ustaleń wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska

 

Zarząd angażuje się w ciągłe doskonalenie systemu poprzez:

 • wyznaczanie i rozliczanie celów dotyczących jakości, wynikających z potrzeb i oczekiwań klientów, a także z potrzeb warunkujących prawidłowe działanie przedsiębiorstwa
 • zapewnienie kompetentnej załogi
 • zapewnienie odpowiednich zasobów w zakresie mediów i infrastruktury
 • dokonywanie przeglądu funkcjonowania systemu zarządzania jakością i ocenianie jego skuteczności
 • nadzorowanie i monitorowanie wpływu realizowanych procesów na środowisko naturalne

Zadowolenie klienta jest istotnym warunkiem do osiągnięcia przez nas sukcesu.

NASZE DOŚWIADCZENIE – WASZE KORZYŚCI

NPA Skawina Sp. z o.o.

32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

TAX ID PL9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
BDO 000580826

All proprietary copyrights restricted to NPA Skawina Sp. z o.o. with registered seat in Skawina.